Одна з найпопулярніших та найрепертуарніших п’єс В.Винниченка. Разом з тим це чи не найтаємничіший твір цього автора. Ця таємничість є насамперед її прикметною стильовою рисою, яка прилучає нас до відчуття одвічних загадок буття. Символіка жертви, проймаючи образний лад, надає особливої переконливості художньому осягненню суспільних проблем, коло яких означається позицією понять правди – брехні.